Yürüyen Merdiven ve Bant Kontrolleri

Yürüyen Merdiven ve Bant Kontrolleri

"İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" gereğince yürüyen merdiven ve bantların yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir.

Ayrıca; kuruluşumuz, firma yetkililerine ve bina yöneticilerine muayene ve eksikler ile ilgili ayrıntılı danışmanlık ve teknik destek hizmeti vermektedir.

Teknik Kontrolünü Yaptığımız Cihazlar