PERİYODİK TEKNİK KONTROLERE YÖNELİK SIK SORULAN SORULAR

Cevap 1: En genel anlamda iş ekipmanı; bir işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ya da tesisattır.

İş ekipmanı dendiğinde temel olarak Basınçlı kaplar (buhar kazanları, kalorifer kazanları, kompresör hava tankı, hidrofor tankı, otoklav, gaz tüpleri vb.) Kaldırma iletme araçları (vinç, ceraskal vb.), İstifleme makinaları (forklift, transpalet, lift), Yürüyen merdiven/bant

Tesisatların kontrolü denildiğinde ise Elektrik tesisatı kontrolü (topraklama tesisatı, paratoner), Yangın tesisatı kontrolü, Havalandırma ve klima tesisatı kontrolü düşünülmelidir.

Cevap 2: İş Ekipmanlarının periyodik kontrollerini yaptırmak kanuni bir zorunluluktur, bu zorunluluk 25.04.2013 tarihinde 28628 resmi gazete sayısında yayınlanmış “ İş Ekipmanlarının Kullanılmasında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde” tanımlanmıştır.

Bahsedilen ekipmanlar zamanla yıprandığı için, sağlık ve güvenlik kapsamında düzenli olarak test ve kontrolleri yapılmalıdır.

Cevap 3: Yönetmeliğe göre, genel olarak Makine ve Elektrik Mühendisleri bu kontrolleri yaparlar. TSE 17020 standardı kapsamında TÜRKAK tarafında Akredite edilmiş kuruluşlar tercih edilmektedir.

Cevap 4: Yönetmeliğe göre yılda en az bir kez bu kontrollerin yapılması zorunludur. Risk analizine göre bu süreler değişebilir.(Üç ayda bir, dört ayda bir veya altı ayda bir gibi…)

Cevap 5: Genellikle işyerlerinde ekipmanın bakımı ile periyodik kontrolü birbirine karıştırılmaktadır. Bakım işlemi ekipmana yapılan her türlü temizlik, ayar, parça değişikliği, yenileme gibi işlemlerdir. Periyodik kontrol ise ekipmanın düzgün çalışıp çalışmadığını yönetmelik ve standartlara göre yapılan güvenlik kontrol ve testleridir. Bakım işlemi imalatçı tarafından veya standartça belirlenen şekilde yetkili servis veya işyeri tarafından yapılabilirken, Periyodik kontrol ise ekipmanla  ilgili branşlardan yetkin mühendis veya teknikerler tarafından yapılır.

Cevap 6:

a) Bilge Teknik Kontrol firması periyodik kontrol raporlarını resimli olarak vermekte ve kontroller sırasında görülen eksiklik, hata ve kusurlar, test ve kontrole ait resimleri, ekipmanın genel görünüm resimleri rapora eklenir dolayısıyla raporlar en az iki sayfadan oluşur. Raporlar resimli olduğundan ve fotoğraf makinaları resimlere tarih koyduğundan dolayı rapor tarihi ve test fotoğrafları eşleşmektedir böylece denetimlerde olumsuz sorular ile firma karşılaşmamaktadır.

b) Kontrolleri yapan uzmanların tamamı aynı zamanda TSE’nin sözleşmeli personelidir.

c) Kontrolü yapan uzmanlar aynı zamanda A ve C sınıfı iş güvenliği uzmanıdırlar.

d) TS EN ISO 17020 kapsamında TURKAK tan akredite A tipi muayene kuruluşudur.

e) Uzmanlarımız “İş Ekipmanlarının Kontrol Esasları ve Yöntemleri” konusunda TSE ve Üniversitelerde eğitim vermektedir.