Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması

Her ortam, aksi ispatlanmadığı sürece,  patlayıcı  ortam olarak kabul edilir. (Çalış. Pat. Ort. Te. Kor Hak. Yön. Ek- 1 Madde1) İmalat süreçlerinde eğer kimyasal maddeler kullanıyorsanız, bu kimyasalların yanma ve parlama özellikleri, malzeme güvenlik bilgi formu aracılığı ile  kontrol edilmeli ve patlama ihtimaline karşı, yapılacak risk değerlendirmesi ile gerekli önlemler alınmalıdır.  Alınan bu önlemlerin sıralandığı talimat, form ve hesaplamalara, Patlamadan korunma dokümanı adı  verilir ve bu doküman, İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanır. Hazırlanan bu doküman aynı zamanda, tehlikeli bölgelerin sınıflandırıldığı bir risk değerlendirmesi olup, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve çalışan temsilcilerinin de bulunduğu ortak bir çalışmadır. NFPA sertifikalı uzmanlarımızca, TS EN 60079-10-1:2015 Standardına göre yapılan bu ekip çalışmasında:

Öncelikle kullanılan parlayıcı ve patlayıcı kimyasallar, hangi bölümde ve hangi proseste kullanılıyor tasnif edilmelidir.

Kalibrasyonu olan anemometre ile kimyasalların bulunduğu bölümlerden hava hızı ölçümü alınmalı ve hava değişim katsayıları bulunmalıdır.

Risk değerlendirmesi yönetmeliğinin 8/1-r maddesi gereğince, sadece patlama ihtimalinin değerlendirildiği, risk analizi yapılmalıdır.

Patlama riskine karşı, çalışanların eğitimi, yazılı talimat ve çalışma izinleri, önleyici mühendislik tedbirleri gibi organizasyonel önlemler belirlenir.

Risk taşıyan her bölümde patlamanın şiddeti TNT cinsinden hesaplanmalı ve çevreye vereceği muhtemel tahribat belirlenmelidir.

İşletmenin duvarlarında ve çatısında, muhtemel patlamanın şiddetini sönümleyecek menfez boşluklarının alanları hesaplanmalıdır.

Ölçülen hava hızı ve risk taşıyan bölüm hacmine göre, kuşaklar (zone) belirlenmeli ve mimari projede bu bölgeler işaretlenmelidir.

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmeliğe (94/9/AT) göre, elektrik kabloları, elektrikli el aletleri ve cihazları, elektrik motorları, takım tezgahları ve KKD kategorisi belirlenmelidir.

Not: Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler, yeraltı ve üstü madenleri, gaz yakan cihazlar ve tehlikeli madde taşıyan taşıtlar, yönetmelik kapsamı dışında değerlendirilir.

Bilge Teknik Kontrol olarak, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, iş ekipmanlarınızın  muayene, gözetim, denetim ve performans  testi hizmetlerini sunmaktayız Tecrübeli mühendisi kadromuzun yaptığı kontroller sonucu, iş kazalarından etkin bir biçimde korunacak ve iş ekipmanlarınızın kullanım süresini uzatacaksınız. Türkak tarafından  A Tipi muayene kuruluşu olarak akredite edilen Bilge Teknik firmasından alacağınız kontrol raporlarını, yurt içi ve yurt dışı denetimlerinde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.