Havalandırma Kontrolü

Havalandırma Kontrolü

Havalandırma;  kapalı bir ortamın havasını değiştirmek maksadıyla çeşitli araçlar kullanılarak, farklı yöntemler ile içeride bulunan kirli havanın dış ortama atılması ve  dışarıdaki taze havanın içeriye alınması işlemidir. Bu işlemi yapan ekipmanların (fan grupları, klima santralleri, fancoil ve vrf üniteleri vs.) fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır. 

Periyodik kontrolü yapılmış, doğru çalışan ekipmanlar sayesinde, işletmenizin iç hava kalitesi ve hava değişim katsayısı ideal seviyede olacak ve çalışanlarınızın üretim  verimliliği artacaktır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin Ek III bölümünün  2.3 maddesinde, havalandırma ve klima tesisatının periyodik kontrolleri, yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir. Konusunda uzman tecrübeli ekibimizin ASHRAE  62-1 2016 Standardı teknik şartları ve çalışan kişi-hacim gereksinimleri göz önünde bulundurularak yaptıkları ölçüm ve değerlendirmeler, mevcut havalandırma ve klima tesisatınızın,  projenizde belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.